Najlacnejšia energia

je nespotrebovaná energia.

Spoľahlivé osvetlenie, zaručené úspory

V našich regiónoch prevažná väčšina obcí je zrelá na plnú alebo čiastočnú modernizáciu verejného osvetlenia, lebo gro súčasných osvetľovacích telies sú nehospodárne v porovnaní so štandardnou technologickou úrovňou dnešnej doby.

Najnovšie správy

Viac

2017.11.27.

 

 

Gyöngyöstarján Község közvilágítás korszerűsítése

2018.02.20.

Lezárult Gyöngyöstarján Községben a közvilágítás LED-es technológiával történő korszerűsítése

Naše riešenia

V našich regiónoch prevažná väčšina obcí je zrelá na plnú alebo čiastočnú modernizáciu verejného osvetlenia, lebo gro súčasných osvetľovacích telies sú nehospodárne v porovnaní so štandardnou technologickou úrovňou dnešnej doby.