page-rolunk-level page-rolunk-izzo page-rolunk-level

O nás v kocke

Ps Project s.r.o.

Našim hlavným cieľom je rozšíriť nové moderné technológie, šetrné k životnému prostrediu a rentabilné aj z ekonomického hľadiska, presadiť ich u našich zákazníkov v podobe projektov novej výstavby alebo modernizačných projektov, vrátane vykonania projekčných úloh, prípravy, aj zabezpečenia realizácie.
Venujeme sa modernizácii systémov verejného osvetlenia, vonkajších areálov, halového osvetlenia, dodávame solárne riešenia, budujeme integrované siete nabíjačiek pre elektromobily so systémami verejného osvetlenia. Rozvíjame “zelené” projekty.

Služby

Modernizácia systémov verejného osvetlenia

V našich regiónoch prevažná väčšina obcí je zrelá na plnú alebo čiastočnú modernizáciu verejného osvetlenia, lebo gro súčasných osvetľovacích telies sú nehospodárne v porovnaní so štandardnou technologickou úrovňou dnešnej doby. Keďže obce bojujú s nedostatkom finančných prostriedkov, naša spoločnosť ponúka možnosť na riešenie problému v zmysle nasledovných zásad:
1.) Pre našich zákazníkov predstavuje transparentné a vypočítateľné finančné zúčtovanie;
2.) Zo strany samosprávy si nevyžaduje žiadne prídavné finančné zdroje, investícia sa splatí z úspor;
3.) Samospráva nenesie riziko, keďže v úverovej zmluve figuruje spoločnosť PS Proejct s.r.o.;
4.) Našim zákazníkom ponúkame najvhodnejšiu technológiu dostupnú na trhu a tiež najlepšie produkty, čo sa týka ich pomeru ceny a hodnoty.

Možné technické riešenia:

1.) Modernizácia osvetľovacích telies Výmena zastaralých osvetľovacích telies za moderné, s efektívnymi svietiacimi parametrami. V závislosti od konkrétneho miesta inštalácie môže ísť o telesá typu LED alebo iné moderné osvetľovacie telesá.

2.) Regulácia svetelného toku verejného osvetlenia Takzvanou nočnou reguláciou svetelného toku zabezpečujeme stabilizované napätie v sieťach verejného osvetlenia, kde sú namontované osvetľovacie telesá s dobrým využitím svetla – tým regulujeme svetelné toky podľa potreby dopravy, teda v menej frekventovaných nočných časoch prevádzkujeme verejné osvetlenie s menšou spotrebou energie.
Aplikácia sa môže uskutočniť aj zariadeniami osadenými do každej oblasti napájania transformátormi, respektíve individuálnou reguláciou v jednotlivých osvetľovacích bodoch. Tým sa v čase medzi 22:00 hod. a 05:00 hod. dosiahne obyčajne 30 až 40%-ná úspora príkonu (bez citeľného zhoršenia osvetlenia). Týmto zásahom je možné výrazne znížiť svetelné znečistenie životného prostredia a tiež tendencia prekračovať povolenú rýchlosť následkom príliš silného osvetlenia. Európska norma EN 13201 toto riešenie výslovne predpisuje.

Zmluvná konštrukcia:

V zmluvnej konštrukcii uzavrie samospráva na poskytovanie služieb verejného osvetlenia zmluvu so spoločnosťou PS Project s.r.o. na dobu určitú, v ktorej spoločnosť PS Project zaručuje nižšie náklady na prevádzku verejného osvetlenia ako sú náklady súčasné, čím na seba preberá finančné riziko investície. Zabezpečenie aktívnych prvkov (osvetľovacích telies) verejného osvetlenia je v zmluvnom období povinnosťou spoločnosti PS Project. Záväzok samosprávy je v zmysle zmluvy úhrada znížených nákladov na verejné osvetlenie.

Modernizácia a dodávka systémov osvetlenia vonkajších areálov a objektov

Podobne, ako v prípade verejného osvetlenia technický stav osvetlenia exteriérových častí priemyselných prevádzok, dvorov poľnohospodárskych družstiev, vonkajších skladových priestranstiev a podobne je zrelá na plnú alebo čiastočnú modernizáciu. Naša spoločnosť ponúka možnosť na riešenie aj tohoto problému vrátane zabezpečenie požiadaviek na symetrické, alebo asymetrické osvetlenie kostolných veží, hradných areálov, budov, pomníkov, rôznych pamätihodností, ale aj športových zariadení – rekreačných futbalových íhrísk, tenisových kurtov, multifunkčných ihrísk.

Modernizácia systémov halového osvetlenia

Okrem krátkej doby návratnosti investície, úspor na energiách a údržbe, benefity modernizácie osvetlenia športových a priemyselných hál pomocou LED technológie sa objavia vo forme zvýšenia viditeľnosti vďaka čistému, ostrému, neoslňujúcemu bielemu svetlu. Osvetlenie sa dá nastaviť do rôznych režimov, respektíve riadiť automaticky podľa časového harmonogramu, svetelných a pohybových senzorov. Časovým nastavením nastavíme denný, alebo týždenný harmonogram osvetlenia v jednotlivých častiach budovy, pričom systém zohľadňuje aktuálnu intenzitu denného svetla a meniaci sa čas východu a západu slnka. Využitím senzorov na monitorovanie prítomnosti osôb v budove dokážeme tiež svetlo zapnúť, vypnúť, alebo stmievať ADRESNE.

Solárne riešenia

Solárne riešenia sú vhodné všade tam, kde nie je vybudovaná sieť elektrického vedenia.

Autonómna exteriérová solárna zostava:

Zostavu tvorí stľp, solárny panel, batéria, nabíjačka a LED svietidlo.

Integrované nabíjačky pre elektromobily

Integrované nabíjačky pre elektromobily so systémami verejného osvetlenia majú pointu v tom, že sieť verejného osvetlenia je už vybudovaná, stačí pridať zariadenie a elektromobily sa môžu nabíjať.
Ideálne riešenie pre samosprávy – elektromobil zaparkovaný na dvore úradu sa v noci dobíja, cez deň jazdí.
Riešenie je vhodné aj na parkoviská obchodných reťazcov – kým majiteľ nakupuje, eletromobil sa dobíja.
Naštartujme budúcnosť spolu!

Komplexné energetické služby budov:

Zabezpečujeme komplexné energetické služby budov – audit energetickej efektívnosti, návrh, projektovanie a realizácia garantovaných úsporných opatrení vrátane financovania, certifikácie a monitorovania výšky úspor, v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. – Zákon o energetickej efektívnosti.